• sailway-web-wentzels-arrow
  • beguine-mobility-banner
  • sailway-server-overview-arrow

The Sailway Concept

Beguine AB grundades 2009 med visionen att minska administrativt arbete och öka lönsamheten hos företag och organisationer.

Traditionella arbetssätt så som kundkort och kundordrar i pappersformat är kostsamma och bidrar ofta till mänskliga fel. Företag arbetar ofta i flera olika datasystem t.ex. webshop, ekonomisystem, CRM-system etc. vilket skapar dubbelarbete när samma information ska registreras i de olika systemen. Även inköpshanteringen blir lidande när ordrarna registreras en eller flera dagar senare. 

Tack vare produkterna Sailway® App, Sailway® Web och Sailway® Server når vi målen att undvika dubbelarbete, minska mänskliga fel och effektivisera både försäljning och inköp. Sailway® handlar om att hjälpa företag att lyfta sig från 1900-talets traditionella arbetssätt till att göra e-ffektivare affärer på 2000-talet.

Gör som många andra och kontakta beguine så berättar vi mer...

 

 

net-utvecklare